Học phí trường công lập ở 5 thành phố trực thuộc trung ương

Học phí đối với học sinh nhà trẻ, mẫu giáo ở khu vực thành thị thuộc Hải Phòng đang ở mức cao nhất - 203.000 đồng mỗi tháng.

Năm học 2018-2019, học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (trừ cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) ở Hà Nội từ 19.000 đến 155.000 đồng mỗi tháng.

Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất không chia học phí theo cấp học, chỉ chia làm ba mức áp dụng với ba khu vực, gồm: thành thị (các phường, thị trấn), nông thôn và xã miền núi. Học phí đối với học sinh ở thành thị 155.000 đồng, nông thôn là 75.000 đồng, còn các xã miền núi 19.000 đồng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2019-2020. Theo đó, mức học phí đối với khối mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT được đề xuất tăng lên, lần lượt với từng khu vực dự kiến sẽ là 220.000; 95.000 và 24.000 đồng.

Học phí Hà Nội đề xuất trong năm học 2019-2020Đơn vị: nghìn đồng/tháng1551557575191922022095952424Năm học 2019-2019Đề xuất năm học 2019-2020Thành thịNông thônMiền núi050100150200250Nông thôn● Đề xuất năm học 2019-2020: 95

Hải Phòng cũng chia ba khu vực như Hà Nội, gồm thành thị, nông thôn và miền núi hải đảo. Trong đó, học sinh nhà trẻ, mầm non ở thành thị phải đóng 203.000 đồng mỗi tháng. Đây là mức học phí cao nhất ở tất cả cấp học, khu vực của năm thành phố trực thuộc trung ương. Vùng nông thôn, trẻ ở lớp nhà trẻ đóng 92.000 đồng, mẫu giáo đóng 85.000 đồng.

Với THCS, học phí mỗi tháng ở thành thị là 92.000, nông thôn là 62.000 đồng; cấp THPT ở hai khu vực lần lượt là 125.000 và 77.000 đồng. Đối với miền núi, hải đảo, Hải Phòng áp dụng một mức học phí chung cho tất cả cấp học là 62.000 đồng một tháng.

Bài viết liên quan